Direkt zum Inhalt
Nederlands
EUR

Opbrengst

Soms verander je van gedachten. Dat is prima!

Je kunt posters, ongeopende fotolijsten en ongedragen sokken, evenals de rest van de producten, binnen 30 dagen na ontvangst retourneren.

Geretourneerde artikelen moeten in nieuwe staat zijn en in de originele verpakking.

Uitzonderingen / Niet-retourneerbare artikelen
Bepaalde artikelen kunnen niet worden geretourneerd, b.v. B versleten sokken. Helaas kunnen wij geen retourzendingen accepteren van opruimingsartikelen of cadeaubonnen. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over uw specifieke artikel.

Ruilen
De snelste manier om er zeker van te zijn dat je krijgt wat je wilt, is door het artikel dat je hebt te retourneren. Zodra de retourzending is geaccepteerd, koopt u het nieuwe artikel afzonderlijk. Neem vooraf contact met ons op via e-mail naar info@animus-medicus.de.

Terugbetalingen
Goedgekeurde retourzendingen worden terugbetaald via de oorspronkelijke betaalmethode. Houd er rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor uw rekening zijn.

Schade en problemen
Als u een probleem heeft met uw bestelling of als de producten die u heeft ontvangen beschadigd/defect zijn, neem dan contact met ons op. Mogelijk komt u in aanmerking voor een herverzending of winkeltegoed.

Volg de instructies in het gedeelte "Hoe kunt u retourneren" hieronder en stuur ons een foto van de producten die niet in orde zijn.

________________________________________________________________________________________________

Hoe kan ik retourneren?
Het is heel eenvoudig! Stuur ons een e-mail naar info@animus-medicus.de. Vergexclusief:

  • Je naam en adres
  • Je bestelnummer
  • De producten en het aantal dat u wilt retourneren
  • De reden voor de retourzending
  • Eventueel een foto

Ons team zal uw bestelling bekijken en u de volgende stappen laten weten. 🤗

__________________________________________________________________________________________________

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen dertig dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen, Animus Medicus GmbH, Johanna-Dachs-Str. 34, 93055 Regensburg, Duitsland, info@animus-medicus.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv.B een e-mail) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de annulering

Als u deze overeenkomst annuleert, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander soort levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) moeten onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop wij de melding van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, terugsturen naar het volgende adres

Retour registreren:

Naar het klantenportaal


wordt teruggestuurd. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. In principe draagt ​​u de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.


Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, kunt u dit formulier gebruiken en naar ons opsturen).

Aan:

info@animus-medicus.de

Hierbij herroep ik het contract dat ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst:

Ik heb de goederen besteld op: /ontvangen op:

Naam consument:

Adres consument: