Algemene voorwaarden ambassadeur – Animus Medicus GmbH Direkt zum Inhalt
Nederlands
EUR

Algemene voorwaarden ambassadeur

Algemene voorwaarden van Brand Ambassador

Algemene voorwaarden van Brand Ambassador

Bedankt dat u ons Merkambassadeursprogramma overweegt! Ons bedrijf doet er alles aan om u de beste deals aan te bieden. Omdat we niet elk van onze ambassadeurs persoonlijk kennen, hebben we een aantal voorwaarden gecreëerd om ieders verwachtingen duidelijk te maken.

Als we in dit document verwijzen naar "Bedrijf", "wij", "onze" of "ons", wij verwijzen naar Animus Medicus GmbH.

Als we het hebben over "diensten", bedoelen we elk product dat door het bedrijf wordt gemaakt en onderhouden.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment in de toekomst worden bijgewerkt. Wij zullen u per e-mail informeren.

Lees dit document in zijn geheel voordat u akkoord gaat om bedrijfsmerkambassadeur te worden.

Toestemming

Om ambassadeur voor het bedrijf te worden, moet je:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • Heb deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd.
 • Je moet een goede reputatie hebben bij de Federal Trade Commission (FTC)
 • Je hebt sociale media-accounts

Verplichting

Als merkambassadeur van het bedrijf ben je het ermee eens:

 • Creëer, post en deel inhoud die de diensten van het bedrijf promoot
 • Promoot uw unieke promotiecode om de omzet voor het bedrijf te verhogen
 • Werk indien nodig samen met andere ambassadeurs
 • Af en toe, op verzoek van het bedrijf, evenementen bijwonen.

Beperkingen

Als merkambassadeur ga je ermee akkoord om het volgende niet te doen:

 • Geef namens het Bedrijf garanties, verklaringen of garanties anders dan die welke in het marketingmateriaal worden verstrekt.
 • Spam of promoot het bedrijf op een manier die in strijd is met wet- of regelgeving.
 • Het bedrijf promoten in seksueel expliciete, gewelddadige, politieke, discriminerende, onwettige, bedreigende, illegale of anderszins aanstootgevende inhoud, naar eigen goeddunken van het bedrijf.
 • Gebruik het handelsmerk, de afbeelding of de gelijkenis van het bedrijf op uw eigen website en zaai verwarring onder klanten
 • Geef betaalde advertenties weer met uw promotiecodes
 • Maak deel uit van frauduleuze activiteiten die de statistieken van sociale media, zoals likes, volgers, deelacties en weergaven, kunstmatig kunnen beïnvloeden.
 • Maak meerdere ambassadeursaccounts of gebruik meer dan één promotiecode.
 • De prijzen van de diensten van het Bedrijf verkeerd voorstellen of wijzigen

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken verwijdering of wijziging van Ambassador-inhoud aan te vragen.

Openbaarmaking

De ambassadeur stemt ermee in de materiële connectie tussen hemzelf en het bedrijf openbaar te maken.

De ambassadeur kan tekst gebruiken zoals “#sponsored” of “#ad” om deze relatie bekend te maken.

Openbaarmaking moet duidelijk zijn en voldoen aan alle richtlijnen van de Federal Trade Commission (FTC)

Vergoeding

De ambassadeur ontvangt 10% van elke verkoop die wordt gegenereerd door zijn promotiecode.

Dit percentage kan op elk moment door het bedrijf worden gewijzigd.

De ambassadeur is als enige verantwoordelijk voor alle belastingverplichtingen.

Auteursrecht

Inhoud van de ambassadeur:

De Ambassadeur verleent het Bedrijf een wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de door de Ambassadeur gecreëerde inhoud te gebruiken om de diensten van het Bedrijf op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, voor altijd te promoten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, sociale media, advertenties, publicaties, marketingmateriaal of enige andere vorm van media.

Bedrijfsinhoud:

Het Bedrijf verleent de Ambassadeur een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie om de Bedrijfsnaam, het logo, de slogans, de promotiecodes, de afbeelding en ander promotiemateriaal uitsluitend voor de doeleinden van deze Ambassadeursovereenkomst te gebruiken. Het bedrijf behoudt alle rechten op de inhoud ervan.

Beëindiging

Het Bedrijf kan de relatie met de Ambassadeur op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen, met of zonder reden.

De ambassadeur kan de relatie met het bedrijf beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

Niet-concurrentiebeding

Zolang u een ambassadeur voor het bedrijf bent, mag u geen concurrerende producten promoten of promoten.

Beperkingen van aansprakelijkheid

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord en begrijpt dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, gevolg- of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van resultaat uit het ambassadeursprogramma.